Víctor Bargiela

Estudiant de doctorat en Lingüística | Linguistics PhD Student

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Interessos de recerca: Sociofonètica, Fonologia, Dialectologia, Diversitat Lingüística, Llengües amenaçades, Canvi lingüístic, Llengües romàniques

Research interests: Sociophonetics, Phonology, Dialectology, Language Diversity, Threatened Languages, Language Change, Romance Languages


Recerca Research
Divulgació Outreach
Materials

Sobre mi | About me

Em vaig graduar en Lingüística a la Universitat de Barcelona (2022) i vaig cursar el Màster d’Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona (2023).

Actualment soc investigador predoctoral en Filologia a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) gràcies a una beca INPhINIT Retaining de la Fundació “la Caixa”.

També soc membre del Grup de Lingüistes per la Diversitat (GLiDi) de la Universitat de Barcelona, escric ressenyes per a llegir.cat i ballo a l’Esbart l’Espiga d’Or del barri de Sant Pere de Barcelona.

I graduated in Linguistics at the University of Barcelona (2022) and studied the Master of Advanced Studies in Catalan Language and Literature at the Autonomous University of Barcelona (2023).

I am currently a pre-doctoral researcher in Philology at the National University of Distance Education (UNED) thanks to an INPhINIT Retaining fellowship from the “la Caixa” Foundation.

I am also a member of the Group of Linguists for Diversity (GLiDi) of the University of Barcelona, I write cultural reviews for llegir.cat and I dance Catalan traditional dances at the Esbart l’Espiga d’Or.